Motovidlo: veřejná vystoupení v Praze v roce 2020

Pravidelná vystoupení na první úterek v měsíci se konají v hostinci Na staré vozovně, který se nalézá v areálu Střešovické vozovny v Praze 6, Patočkova 4. Začátek vždy v 19.00. Letos se těšíme na vaši návštěvu 4.2.,3.3.,7.4.,5.5.,2.6.,7.7.,4.8.,1.9.,6.10.,3.11. a 1.12.
Dále hrajeme pravidelně (s výjimkou prázdnin) též na Žižkově U Járy, Jeronýmova 2 (vstup z Kostnického nám.), a to každý třetí čtvrtek. Začátek opět v 19.00. Termíny jsou 20.2.,19.3.,16.4.,21.5.,18.6.,17.9.,15.10.,19.11. a 17.12.
Častými hosty v obou lokalitách bývají Vladimír Vandrovec (kytara) a Jakub Přibyl (klávesy)

Motovidlo ve vozovně v plné sestavě s hosty (léto 2018, foto Jana Běhounková)


U Járy s VV, únor 2015