Motovidlo: veřejná vystoupení v Čechách, podzim a zima 2018

Pravidelná vystoupení na první úterek v měsíci se konají v hostinci Na staré vozovně, který se nalézá v areálu Střešovické vozovny v Praze 6, Patočkova 4. Začátek vždy v 19.00. Letos se těšíme na vaši návštěvu 2.10., 6.11. a 4.12.
Dále hrajeme pravidelně (s výjimkou prázdnin) též na Žižkově U Járy, Jeronýmova 2 (vstup z Kostnického nám.), a to každý třetí čtvrtek. Začátek opět v 19.00. Termíny jsou 18.10.,15.11. a 20.12.
Pravidelnými hosty v obou lokalitách bývají Vladimír Vandrovec (kytara) a Jakub Přibyl (klávesy)

Motovidlo ve vozovně v plné sestavě s hosty (léto 2018, foto Jana Běhounková)


U Járy s VV, únor 2015