Motovidlo: veřejná vystoupení v Praze v roce 2019

Pravidelná vystoupení na první úterek v měsíci se konají v hostinci Na staré vozovně, který se nalézá v areálu Střešovické vozovny v Praze 6, Patočkova 4. Začátek vždy v 19.00. Letos se těšíme na vaši návštěvu 5.2.,5.3.,2.4.,7.5.,4.6. (následné termíny budou zveřejněny později)
Dále hrajeme pravidelně (s výjimkou prázdnin) též na Žižkově U Járy, Jeronýmova 2 (vstup z Kostnického nám.), a to každý třetí čtvrtek. Začátek opět v 19.00. Termíny jsou 21.2.,21.3.,18.4.,16.5. a 20.6.
Častými hosty v obou lokalitách bývají Vladimír Vandrovec (kytara) a Jakub Přibyl (klávesy)

Motovidlo ve vozovně v plné sestavě s hosty (léto 2018, foto Jana Běhounková)


U Járy s VV, únor 2015